Jongeren Coaching Westland

"sleutel tot jezelf"

Over mij

Mijn naam is Nathalie van der Ende geboren 1971, Jongerencoach.

Soms is het fijn voor jongeren om hulp van een coach te krijgen, die hen even op weg helpt, een luisterend oor biedt, begrijpt en niet oordeelt. Een coach waar je op kunt bouwen en vertrouwen, die gelooft in jouw kunnen en mogelijkheden.

Voor wie?

Jongeren die weinig zelfvertrouwen, last van faalangst en/of een negatief zelfbeeld hebben.

Jongeren die moeite hebben om te communiceren, dit agressief doen of juist niets willen zeggen.

Jongeren die niet weten wat ze willen, wie ze zijn, wat hun doel is en/of zich onzeker voelen.

Jongeren die geen studie of job keuze kunnen maken.

Jongeren die negatief gedrag laten zien, agressief of passief reageren en/of zich terugtrekken door bijvoorbeeld te gamen, blowen en social media,

Jongeren die zich niet begrepen voelen door hun omgeving, hun ouders en/of op school.

Jongeren die gepest worden of zelf pesten.

Jongeren die ergens mee lijken te zitten maar dit niet kunnen of willen vertellen.

Jongeren met AD(H)D en daaruit voortkomende problemen.

Uitgangspunten

Mijn doel in het coachingstraject is de mogelijkheden van deze jongeren te vergroten in plaats van mij alleen te richten op het probleem. Het gaat mij om het begrijpen van het gedrag en respect hebben voor de oplossingen die de jongere zelf heeft voor zijn problemen. Vanuit dit standpunt samen met de jongere bekijken wat de mogelijkheden zijn om tot oplossingen te komen.

Mijn begeleiding is gericht op pubers van 12 tot en met 18 jaar en adolescenten van 18 tot en met 25 die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Ik werk niet vanuit één methode, omdat ieder mens uniek is, maar maak gebruik van een praktische benadering met methoden die hun succes in de praktijk bewezen hebben.

Ik ga ervan uit dat gedrag het resultaat is van ervaringen uit het verleden, gedachten en gevoelens van nu én wat je ideeën en wensen zijn voor de toekomst.

Mijn coaching is vooral gericht op vertrouwen, dit is volgens mij juist in deze periode van het leven zeer belangrijk.

Vaak kunnen jongeren na een coachingstraject van 6 tot 8 keer hun weg weer zelf vervolgen.

Wie ben ik?

Mijn naam is Nathalie van der Ende. Ik ben moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 17 tot en met 22 jaar.

Door mijn ervaring als AD(H)D coach, vanuit mijn praktijk ADHD Kids Westland, ben ik tot inzicht gekomen dat ik het fijn vind om met jongeren te werken. Dit was voor mij de aanleiding dat ik mij meer wilde professionaliseren in deze doelgroep en ben ik de opleiding tot jongeren coach gaan doen en mijn bedrijfsnaam hebt gewijzigd naar Jongeren Coaching Westland.

Ik ben niet verbonden aan een (jeugd)zorginstelling of een schoolinstelling. Ik werk onafhankelijk en kan daardoor puur in het belang van de jongere werken. De gesprekken met jongeren zijn vertrouwelijk en hoeven niet in verslag legging naar instanties of andere derden. Het kan soms nodig zijn om overleg te hebben met ouders, school, andere instanties en/of werkgevers. Dit gaat vanzelfsprekend ook in overleg met de jongere en onder de 18 jaar met zijn of haar ouders.

Waarom jongeren?

Jongeren hebben vaak een hele eigen kijk op de wereld, dit maakt hen uniek en kwetsbaar. De omgeving is vol verleidingen en moeilijke situaties. Zij moeten zich staande houden tussen ouders, vrienden, school en/of werk, die allemaal verwachtingen hebben naar de jongere toe. Het kan dan prettig zijn met iemand te praten die geen oordeel heeft, een luisterend oor biedt en helpt met het zoeken naar wie ze zelf zijn.

Deze periode is een unieke periode waarop de hersenen zich nog volop ontwikkelen. Jongeren kunnen problemen hebben en zich afzetten tegen volwassenen die vertellen wat ze moeten doen, hoe ze zich moeten gedragen of denken. Deze periode kenmerkt zich in het nemen van risico’s en verleggen van grenzen, maar ook van unieke mogelijkheden. In deze periode kunnen zij juist behoefte hebben aan externe hulp of begeleiding.

Voor de ouders kan het ook prettig zijn om samen met mij te kijken hoe om te gaan met het gedrag van hun kind. Wat werkt wel en wat werkt juist niet. Als moeder van 3 pubers weet ik als geen ander welke zorgen een ouder kan hebben. Mijn ervaring en kennis als coach kan helpen uit de negatieve spiraal te komen.

Voor mij is het belangrijk dat de jongere zijn kwaliteiten leert zien en gebruiken.

“Het leukste dat je kunt worden ben je zelf”

Werkwijze

De kracht van de methodes die ik gebruik bij deze doelgroep, is gebruik maken van

motivatie en de kwaliteiten van deze jongeren. Gebaseerd op het oplossingsgericht

denken. De manier waarop dit werkt is de jongere zelf de regie in handen geven, omdat

de innerlijke motivatie belangrijk is om te willen veranderen. Dit geeft hen de kans meer

zelfvertrouwen en zelfsturing te ontwikkelen.

Ik maak gebruik van de volgende methodes:

– NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

– Oplossingsgericht werk (SFBT = Solution Focused Brief Therapy)

– Somatic Experience (licht traumawerk)

– Systemisch werk

– Mindfulness

– Kernvisiemethode

– Geweldloze communicatie

– Stephen Covey (zelf-leiderschap)

Tarieven

Kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Ik vind het belangrijk dat, voordat we een coachingstraject ingaan, de jongere en ik een klik hebben.

Je kunt altijd een eerste afspraak hebben binnen 2 weken, het is ook mogelijk s’-avonds een afspraak te maken.

Mijn ervaring is dat als de jongere een afspraak wil maken, het belangrijk is hier niet een te lange tijd overheen te laten gaan.

Een coaching sessie, van één a anderhalf uur, is 60 euro inclusief btw.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Arrow
Arrow
Slider

Jongeren Coaching Westland

Wantsnijderplaats 15, 2671 Naaldwijk